| EUR
0,- Kč - 0 ks zobrazit košík
v kódu v názvu v textu

Robert Suchan, RS-Servis, nářadí, nástrojeRobert Suchan, RS-Servis, nářadí, nástroje

Firma RS-servis a RS profi centrum si Vám dovoluje nabídnout široké spektrum nářadí a nástrojů od světově uznávaných výrobců , kteří patří mezi špičku ve svém oboru.

This demo requires Flash Player.
 

Základní informace o úvěru Cetelem: 

Klasický spotřebitelský úvěr lze vyřídit rychle a s minimální administrativou. Nepotřebujete žádného ručitele, pouze doklady k ověření totožnosti a Vašeho příjmu.

Klasický úvěr Vám ušijeme na míru. Výši přímé platby, délku splácení úvěru nebo výši měsíční splátky si obvykle zvolíte Vy sami:

 • volitelná přímá platba
 • volitelná délka úvěru (od 5 měsíců)
 • volitelná výše měsíční splátky
 • výše úvěru od 3 000 Kč
 • první měsíční splátka až k 15. dni následujícího měsíce, není-li dohodnuto jinak

Zboží bude Vaše od chvíle, kdy jej převezmete. Proti případné neschopnosti splácet úvěr Vás ochrání výhodné pojištění - více informací naleznete níže.

Co přiložíte o žádost o úvěr:

Pro úvěr do 80 000 Kč (včetně)
 • Kopii občanského průkazu
  (z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele); 
 • Kopii dalšího dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz
  (z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele);
 • Kopii dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.

Pro úvěr nad 80 000 Kč
 • Kopii občanského průkazu
  (z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele);
 • Kopii dalšího dokladu: pas nebo řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz
  (z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele);
 • Kopii dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele: výpis z bankovního účtu nebo smlouva o zřízení bankovního účtu;
 • Doklad pro ověření adresy bydliště (dokládá pouze tehdy, pokud uvádí jinou adresu bydliště, než je na kopii dokladu o bankovním účtu):
  Doklad o zaplacení nájmu nebo doklad o zaplacení SIPO nebo faktura za plyn, elektřinu nebo vyúčtování telekomunikačních poplatků nebo výpis z bankovního účtu nebo výpis z katastru nemovitostí;
  (doklad nesmí být starší než dva měsíce);
 • Doklad pro ověření příjmu:
  Osoba výdělečně činná:
  Potvrzení o výši příjmu nebo poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele nebo daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (potvrzené příslušným finančním úřadem);
  Důchodce:
  Potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu

Jednotlivé produkty

 


Božský úvěr

 

PRODUKTÚvěr 3 měsíce zdarma
BAREM (TLM)160
VÝŠE ÚVĚRU3 000 – 80 000 Kč
PŘÍMÁ PLATBAmin 10 % z ceny zboží
POČET SPLÁTEK  1. případ 1-3      2. případ 5 - 36   
VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY  1. případ výše úvěru      2. případ dle úrok. sazby   
POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU3,34 % a 6,99 %

Příklad
CENA ZBOŽÍ (nákup - květen)10 000 Kč
PŘÍMÁ PLATBA (10 % z ceny zboží)1000 Kč
VÝŠE ÚVĚRU (cena zboží – přímá platba)9.000 Kč
POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK  1. 1-3      2. 12   
MĚSÍČNÍ SPLÁTKA (bez pojištění)1. (k 1.8.)
9.000 Kč
2. (15.8.)
937 Kč
FINANCOVANÁ ČÁSTKA PRODEJCI9 000 Kč
Roční procentní sazba nákladů*037,75

*Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr bez případného pojištění při čerpání úvěru k 15. dni v měsíci a splácení v měsíčních intervalech počínaje 15. dnem následujícího měsíce činí.

 


Klasický úvěr

 

PRODUKTKlasický úvěr
BAREM (TLM)100
VÝŠE ÚVĚRU3.000 – 80.000 Kč (nábytek 200.000 Kč)
PŘÍMÁ PLATBAmin 0 % z ceny zboží
POČET SPLÁTEK6 – 36 (48)
POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU3,34 % a 6.99 %

 

Příklad

CENA ZBOŽÍ12.400 Kč
PŘÍMÁ PLATBA (min 10% z ceny zboží)1.400 Kč
VÝŠE ÚVĚRU (cena zboží – přímá platba)11.000 Kč
POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK12
MĚSÍČNÍ SPLÁTKA (bez pojištění)1 113 Kč
FINANCOVANÁ ČÁSTKA PRODEJCI (výše úvěru)11.000 Kč
Roční procentní sazba nákladů*44,58

 


Úvěr 10 X 10

 

PRODUKT10 x 10
BAREM (TLM)104
VÝŠE ÚVĚRU3.000 Kč – 80.000 Kč
PŘÍMÁ PLATBA1/10 z ceny zboží
POČET SPLÁTEK10
VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY1/10 z ceny zboží
POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU3,34 % a 6,99 %

 

Příklad

CENA ZBOŽÍ18.990 Kč
PŘÍMÁ PLATBA (1/10 z ceny zboží)1.899 Kč
VÝŠE ÚVĚRU (cena zboží – přímá platba)17.091 Kč
POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK10
MĚSÍČNÍ SPLÁTKA (bez pojištění)1.899 Kč
FINANCOVANÁ ČÁSTKA PRODEJCI (výše úvěru)17.091 Kč
Roční procentní sazba nákladů*26,27

 


Pojištění úvěru

 

Nakoupit na úvěr znamená závazek pravidelně splácet čerpaný úvěr. Může se ovšem stát, že Vaše pravidelné příjmy ohrozí nečekaná nepříjemnost a Vy se dostanete do situace, kdy nemůžete splácet. Pro tento případ nabízíme výhodné pojištění, které Vám zaručí, že v případě vzniku pojistné události za Vás bude pojišťovna splácet čerpaný úvěr.

 Výše pojistného z měsíční splátky
Soubor pojištění A pro případy:
 * pracovní neschopnosti
 * plné invalididy
 * úmrtí
3,34 %
Soubor pojištění B pro případy:
 * ztráty zaměstnání
 * pracovní neschopnosti
 * plné invalidity
 * úmrtí
6,99 %

 

Výhody pojištění

 • jistota a bezpečí
  klient je chráněn pro případ nepříznivých životních situací
 • jednoduchost
  klient uzavírá pojištění pouze podpisem úvěrové smlouvy bez vstupní lékařské prohlídky a dalších formalit
 • rychlost
  rychlý postup při likvidaci pojistných událostí

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti

Charakteristika pojistných rizik Pojištění je určeno osobám, kterým pracovní neschopnost, zapříčiněná úrazem nebo nemocí, znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti Cetelem. Pokud klientovi vznikne nárok na pojistné plnění, přebírá pojišťovna úhradu jeho měsíčních splátek. První uhrazená splátka bude ta, která je splatná v měsíci, v němž uplyne 60. den trvání pracovní neschopnosti klienta. Příklad: Pracovní neschopnost pana Krupičky nastala 11. 3. Dnem 9. 5. je pan Krupička 60. den v pracovní neschopnosti, která skončí 25. 5. Splatnost úvěrové splátky je sjednána na 15. 5. - tato úvěrová splátka bude kryta pojištěním.

Pojištění pro případ plné invalidity

Pojištění je určeno osobám, kterým plná invalidita, zapříčiněná úrazem nebo nemocí, znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti Cetelem. Pokud klientovi vznikne nárok na pojistné plnění, uhradí pojišťovna jednorázově zbývající dlužnou část finančního závazku klienta, která zůstala nesplacena ke dni vzniku pojistné události.

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Pojištění je určeno fyzickým osobám - zaměstnancům, kterým ztráta zaměstnání znemožní splácet finanční závazky vůči společnosti Cetelem (ke ztrátě zaměstnání nesmí dojít z vůle či vinou pojištěného). Pokud vznikne klientovi nárok na pojistné plnění, přebírá pojišťovna úhradu jeho měsíčních splátek. První uhrazená splátka bude ta, která je splatná v měsíci, v němž uplyne 60. den trvání nezaměstnanosti klienta. Za pojistnou událost není považována ztráta zaměstnání, ke které dojde do 90ti dnů od počátku pojištění (tzn. od podpisu úvěrové smlouvy).
Příklad: Pan Krupička uzavřel pojištění (současně se sjednáním úvěru) 20. 12. Nezaměstnaný je od 1. 4. a dnem 30. 5. uplyne 60. den jeho nezaměstnanosti. Splatnost úvěrové splátky je sjednána na 15. 5. - tato úvěrová splátka bude kryta pojištěním.

Uživatel:

Heslo:


registrace
konec prava
RS-PROFI centrum

Kontaktní formulář


Celé jméno:

Telefon:

E-mail:

Text:


Copyright © Robert Suchan, RS-Servis, nářadí, nástroje Všechna práva vyhrazena | Created by AVT design - tvorba www stránek | Výměna odkazů